Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
11h
27%
688h
30%
768h
7%
189h
22%
566h
14%
370h
2591h
2021 0%
0h
26%
617h
23%
541h
4%
107h
43%
1033h
4%
92h
2390h
2020 0%
0h
30%
527h
29%
510h
2%
28h
35%
631h
5%
85h
1780h
2019 0%
0h
29%
342h
28%
330h
2%
18h
34%
395h
8%
92h
1177h
2018 0%
0h
19%
133h
41%
291h
3%
23h
34%
240h
4%
29h
716h