Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 87.5% 95.455% 8.333%
2021 26 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503710 24
  88%
  95%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2503710 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503710 24 4% 0% 25% 58% 4% 8%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503710 26 0% 23% 42% 35% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%