UAB

Grau en Estudis de Gènere

Dades DGU
  • GRAU00000638 Graduat en Estudis de Gènere
Crèdits: 180

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 81% 95% 15%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 3 11 55 26 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np