Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.79% 88.75%
2021 93.64% 90.3%
2020 96.49% 97.59%
2019 88.78% 89.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats