UAB

Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000697 Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 97% 100% 3%
2013 83% 100% 17%
2012 97% 100% 3%
2011 69% 100% 31%
2010 91% 100% 9%
2009 78% 95% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2016 0 0 50 50 0
2015 0 9 64 27 0
2014 6 40 51 3 0
2013 8 17 54 21 0
2012 6 16 53 25 0
2011 10 14 55 22 0
2010 3 31 51 15 0
2009 6 34 39 16 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np