UAB

Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000436 Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 67% 100% 33%
2010 95% 100% 5%
2009 90% 100% 10%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 0 100 0 0
2011 25 50 25 0 0
2010 0 21 68 11 0
2009 4 29 40 27 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np