Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 50% %
2011 77.78% %
2010 83.33% 87.5%
2009 81.89% 100%
2008 81.33% 81.54%
2007 55% 55%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats