Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 53 30
2011 70 30
2010 71 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 73.33% 100%
2012 86.39% 86.79%
2011 92.9% 93.79%
2010 87.69% 94.87%
2009 85.18% 85.56%
2008 89.43% 89.26%
2007 86.15% 82.24%
2006 84.65% 84.65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats