Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 0%
0h
67%
70h
33%
35h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
105h
2013 3%
9h
73%
231h
24%
77h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
317h
2012 5%
46h
55%
515h
14%
133h
10%
90h
11%
106h
5%
46h
937h
2011 6%
41h
52%
371h
7%
48h
15%
106h
10%
70h
11%
78h
713h
2010 4%
25h
53%
347h
9%
58h
10%
62h
8%
51h
16%
106h
650h
2009 9%
76h
57%
493h
4%
35h
4%
34h
11%
91h
16%
136h
864h
2008 6%
53h
74%
643h
2%
19h
3%
24h
6%
56h
9%
79h
874h
2007 8%
69h
50%
433h
0%
0h
5%
46h
14%
124h
23%
199h
871h
2006 8%
44h
37%
194h
0%
0h
4%
23h
5%
25h
46%
244h
531h