Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 84 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% %
2011 43.75% %
2010 87.23% 89.63%
2009 80.92% 83.05%
2008 92.43% 92.9%
2007 87.79% 87.31%
2006 89.54% 89.54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats