UAB

Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000035 Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 91% 100% 9%
2012 100% 100% 0%
2011 55% 100% 45%
2010 89% 100% 11%
2009 81% 98% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 7 56 32 4 0
2012 0 0 0 100 0
2011 0 33 33 33 0
2010 3 53 37 7 0
2009 6 51 40 1 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np