Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 0% %
2012 50% %
2011 93.64% 96.6%
2010 83.81% 83.6%
2009 96.49% 98.18%
2008 89.68% 89.68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats