UAB

Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000459 Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 82% 100% 18%
2010 87% 98% 12%
2009 91% 99% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 50 50 0 0 0
2011 11 53 28 8 0
2010 5 65 23 5 2
2009 9 51 33 5 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np