Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2015 28%
39h
13%
19h
41%
58h
18%
26h
0%
0h
0%
0h
141h
2014 24%
120h
25%
124h
38%
188h
5%
25h
9%
44h
0%
0h
501h
2013 54%
80h
0%
0h
22%
33h
0%
0h
9%
13h
14%
20h
147h
2012 40%
185h
30%
138h
11%
52h
9%
40h
3%
16h
7%
32h
464h