Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 68 0 *
2019 80 25
2018 63 25
2017 77 25
2016 66 25
2015 59 25
2014 41 25
2013 38 25
2012 36 25
2011 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 93.93% 93.58%
2018 96.96% 96.96%
2017 87.41% 86.15%
2016 88.28% 90.43%
2015 89.23% 91.74%
2014 83.66% 82.64%
2013 90.18% 91.7%
2012 92.4% 97.17%
2011 86.05% 86.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats