Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.07% 93.44%
2021 94.57% 95.12%
2020 88.7% 91.43%
2019 91.74% 94.12%
2018 93.38% 96.15%
2017 88.6% 89.04%
2016 84.75% 87.5%
2015 96.21% 99.12%
2014 87.13% 86.46%
2013 90.6% 92.52%
2012 94.17% 94.79%
2011 80.7% 80.7%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats