UAB

Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Dades DGU
  • DGU000001121 Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 98% 4%
2020 89% 100% 11%
2019 96% 100% 4%
2018 95% 100% 5%
2017 97% 100% 3%
2016 94% 100% 6%
2015 94% 100% 6%
2014 96% 100% 4%
2013 96% 100% 4%
2012 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 11% 53% 29% 4% 2%
2020 8% 60% 19% 12% 0%
2019 9% 49% 33% 9% 0%
2018 11% 32% 50% 7% 0%
2017 13% 42% 37% 8% 0%
2016 10% 68% 19% 3% 0%
2015 4% 33% 59% 4% 0%
2014 9% 43% 40% 9% 0%
2013 6% 48% 37% 8% 0%
2012 5% 37% 52% 6% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42492 Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 10 1 4 4 0 0 1 90% 100% 10%
42495 La Llengua Catalana en el Seu Context. Ús i Realitat Social 9 1 4 4 0 0 0 100% 100% 0%
42497 Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
42498 Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge 9 1 3 2 2 1 0 89% 89% 0%
42499 Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
42500 Pràctiques Externes 8 0 6 2 0 0 0 100% 100% 0%
42501 Treball de Fi de Màster 8 1 6 0 0 0 1 88% 100% 12%