UAB

Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Dades DGU
  • DGU000001121 Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 100% 3%
2021 94% 98% 4%
2020 89% 100% 11%
2019 96% 100% 4%
2018 95% 100% 5%
2017 97% 100% 3%
2016 94% 100% 6%
2015 94% 100% 6%
2014 96% 100% 4%
2013 96% 100% 4%
2012 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 9 62 26 3 0
2021 11 53 29 4 2
2020 8 60 19 12 0
2019 9 49 33 9 0
2018 11 32 50 7 0
2017 13 42 37 8 0
2016 10 68 19 3 0
2015 4 33 59 4 0
2014 9 43 40 9 0
2013 6 48 37 8 0
2012 5 37 52 6 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42492 Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 11 1 5 4 1 0 0 100% 100% 0%
42495 La Llengua Catalana en el Seu Context. Ús i Realitat Social 8 1 2 5 0 0 0 100% 100% 0%
42497 Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) 4 1 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
42498 Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge 8 1 5 1 1 0 0 100% 100% 0%
42499 Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 4 0 4 0 0 0 0 100% 100% 0%
42500 Pràctiques Externes 12 0 10 2 0 0 0 100% 100% 0%
42501 Treball de Fi de Màster 13 1 8 2 0 0 2 85% 100% 15%