Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 19 25
2022 17 25
2021 12 25
2020 15 25
2019 12 25
2018 15 25
2017 11 25
2016 17 25
2015 13 25
2014 16 25
2013 27 25
2012 24 25