UAB

Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni

Dades DGU
  • DGU000001272 Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 90% 100% 10%
2020 97% 100% 3%
2019 98% 100% 2%
2018 98% 100% 2%
2017 93% 99% 6%
2016 89% 100% 11%
2015 90% 100% 10%
2014 95% 100% 5%
2013 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 1% 48% 43% 8% 0%
2020 2% 68% 26% 4% 0%
2019 3% 62% 35% 1% 0%
2018 3% 61% 33% 3% 0%
2017 2% 47% 44% 6% 1%
2016 2% 47% 45% 7% 0%
2015 2% 54% 41% 3% 0%
2014 3% 63% 28% 6% 0%
2013 1% 54% 42% 3% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43005 Art, Història i Pensament 23 0 7 10 6 0 0 100% 100% 0%
43007 Art i Comerç 15 0 7 6 1 0 1 93% 100% 7%
43008 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic 21 0 8 13 0 0 0 100% 100% 0%
43009 Crítica i Difusió de l'Art 9 0 6 3 0 0 0 100% 100% 0%
43006 Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi 22 0 5 17 0 0 0 100% 100% 0%
43010 Pràctiques Externes 22 0 20 2 0 0 0 100% 100% 0%
43011 Treball de Fi de Màster 24 1 6 2 3 0 12 50% 100% 50%