Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 53 35
2019 54 35
2018 47 35
2017 66 35
2016 61 35
2015 38 35
2014 31 35
2013 42 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 93.33% 93.26%
2018 94.54% 93.67%
2017 95.76% 96.39%
2016 97.76% 100%
2015 94.01% 95.47%
2014 93.6% 94.53%
2013 93.2% 93.2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats