Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2015 17 25
2013 19 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2015 91% 90.83%
2014 100% %
2013 95.56% 95.56%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats