Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 34 40
2019 50 40
2018 53 40
2017 40 40
2016 50 40
2015 39 40
2014 30 40
2013 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 96.18% 95.97%
2018 94.68% 96.85%
2017 93.33% 95.08%
2016 93.41% 95.34%
2015 88.77% 90.83%
2014 96.01% 97.6%
2013 97.05% 97.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats