Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86.89% 85.19%
2021 50% %
2020 87.5% 87.5%
2018 92.5% 92.5%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats