Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 100% 9.091%
2021 29 96.552% 100% 3.448%
2020 7 100% 100% 0%
2018 3 33.333% 50% 33.333%
2017 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316227 11
  91%
  100%
  9%
2021 4317092 58
  97%
  100%
  3%
4316227 29
  97%
  100%
  3%
2020 4317092 14
  100%
  100%
  0%
4316227 7
  100%
  100%
  0%
2019 4317092 14
  100%
  100%
  0%
2018 4316227 3
  33%
  50%
  33%
2017 4316227 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316227 11 0% 91% 0% 0% 0% 9%
2021 4317092 58 3% 48% 41% 3% 0% 3%
4316227 29 3% 48% 41% 3% 0% 3%
2020 4317092 14 14% 29% 57% 0% 0% 0%
4316227 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2019 4317092 14 0% 86% 14% 0% 0% 0%
2018 4316227 3 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2017 4316227 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%