UAB

Màster Universitari en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology

Dades DGU
  • DGU000001001 Màster Universitari en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 67% 90% 26%
2018 92% 95% 3%
2017 95% 99% 4%
2016 88% 100% 12%
2014 80% 95% 15%
2013 89% 100% 11%
2012 86% 97% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2019 0 5 59 26 10
2018 0 0 62 33 5
2017 0 1 62 35 1
2016 0 0 62 38 0
2014 0 2 61 32 5
2013 0 1 78 21 0
2012 0 8 65 24 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np