UAB

Màster Universitari en Física de Sistemes Biologics i Radiofísica ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000908 Màster Universitari en Física de Sistemes Biològics i Radiofísica
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 88% 100% 12%
2010 89% 96% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 100 0 0 0
2011 14 57 29 0 0
2010 19 38 35 4 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np