Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 77.78% %
2010 88.24% 88.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats