Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 12%
277h
5%
115h
15%
327h
0%
0h
26%
580h
42%
937h
2236h
2021 12%
242h
3%
64h
17%
357h
0%
0h
20%
428h
48%
1002h
2092h
2020 10%
267h
6%
148h
15%
398h
0%
0h
23%
586h
46%
1193h
2592h
2019 13%
236h
14%
241h
19%
334h
0%
0h
23%
407h
31%
549h
1766h
2018 7%
132h
12%
220h
16%
293h
0%
0h
26%
467h
39%
698h
1810h
2017 0%
0h
35%
501h
19%
275h
0%
0h
22%
321h
24%
346h
1443h
2016 5%
79h
35%
602h
21%
369h
0%
0h
21%
355h
19%
325h
1729h
2015 7%
88h
31%
400h
14%
186h
0%
0h
5%
64h
43%
565h
1303h
2014 8%
84h
39%
415h
22%
237h
1%
14h
14%
145h
15%
164h
1060h
2013 0%
0h
54%
324h
33%
199h
2%
9h
1%
8h
10%
57h
598h