Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 72 30
2018 56 30
2017 73 35
2016 59 35
2015 51 35
2014 33 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 89.89% 89.34%
2017 83.3% 82.92%
2016 97.82% 98.87%
2015 94.21% 95.7%
2014 95.08% 95.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats