Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 111 30
2019 161 30
2018 171 30
2017 158 30
2016 182 30
2015 126 30
2014 77 25
2012 19 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 92.83% 95.28%
2018 92.33% 93.45%
2017 91.88% 93.33%
2016 99.09% 99.08%
2015 92.51% 92.22%
2014 97.42% 97.42%
2013 0% %
2012 72.31% 72.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats