Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.49% 92.79%
2021 86.54% 86.16%
2020 99.26% 99.24%
2019 90.71% 90.31%
2018 97.56% 97.97%
2017 99.6% 99.59%
2016 98.12% 98.12%
2015 100% 100%
2014 93.84% 93.71%
2013 99.33% 100%
2012 93.02% 93.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats