Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 148 40
2019 152 40
2018 120 40
2017 112 50
2016 93 50
2015 56 50
2014 40 50
2013 41 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 89.98% 89.94%
2018 92.95% 92.81%
2017 96% 97.59%
2016 94.08% 95.21%
2015 97.32% 97.27%
2014 86.73% 86.73%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats