Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500249 17
  94%
  94%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500249 20
  90%
  100%
  10%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500249 23
  91%
  100%
  9%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500249 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 16
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 18
  100%
  100%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500249 32
  88%
  93%
  6%
2013 2500249 24
  88%
  100%
  12%
2012 2500249 29
  86%
  96%
  10%
2011 2500249 13
  54%
  70%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 17 0% 6% 59% 29% 6% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2021 2501913 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 20 5% 0% 60% 25% 0% 10%
1353 112 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2020 2500249 18 6% 6% 33% 56% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502533 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 23 4% 4% 52% 30% 0% 9%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 8 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500249 16 0% 6% 56% 38% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2016 2500249 18 0% 0% 83% 17% 0% 0%
1353 144 11% 11% 22% 56% 0% 0%
2015 2500249 22 5% 0% 64% 32% 0% 0%
2014 2500249 32 0% 16% 56% 16% 6% 6%
2013 2500249 24 4% 8% 33% 42% 0% 13%
2012 2500249 29 3% 7% 38% 38% 3% 10%
2011 2500249 13 0% 15% 15% 23% 23% 23%