Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500249 174
  95%
  98%
  3%
1353 112
  71%
  83%
  14%
2021 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 165
  96%
  98%
  2%
1353 240
  80%
  100%
  20%
2020 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500249 161
  96%
  99%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500249 192
  94%
  99%
  5%
1353 144
  78%
  88%
  11%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500249 156
  94%
  100%
  6%
1353 240
  80%
  92%
  13%
2017 2500249 174
  95%
  99%
  5%
1353 224
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 145
  96%
  99%
  3%
1353 240
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 182
  96%
  97%
  2%
2014 2500249 188
  95%
  99%
  4%
2013 2500249 214
  96%
  99%
  3%
2012 2500249 172
  91%
  98%
  7%
2011 2500249 112
  96%
  99%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 174 2% 6% 53% 34% 2% 3%
1353 112 0% 0% 43% 29% 14% 14%
2021 2501913 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 165 4% 9% 60% 23% 2% 2%
1353 240 7% 0% 60% 13% 0% 20%
2020 2501913 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 161 4% 3% 63% 25% 1% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2502533 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 192 4% 3% 66% 22% 1% 5%
1353 144 0% 0% 44% 33% 11% 11%
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 156 2% 3% 60% 29% 0% 6%
1353 240 0% 0% 33% 47% 7% 13%
2017 2500249 174 4% 7% 61% 22% 1% 5%
1353 224 7% 7% 64% 21% 0% 0%
2016 2500249 145 3% 6% 69% 18% 1% 3%
1353 240 0% 7% 73% 20% 0% 0%
2015 2500249 182 3% 8% 64% 20% 3% 2%
2014 2500249 188 4% 14% 55% 22% 1% 4%
2013 2500249 214 4% 9% 64% 20% 1% 3%
2012 2500249 172 2% 6% 52% 31% 2% 7%
2011 2500249 112 4% 21% 51% 21% 1% 4%