Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500249 30
  87%
  100%
  13%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500249 32
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 28
  96%
  96%
  0%
2019 2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500249 23
  91%
  100%
  9%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500249 21
  76%
  100%
  24%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 18
  72%
  100%
  28%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500249 21
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 32
  78%
  93%
  16%
2014 2500249 27
  93%
  100%
  7%
2013 2500249 32
  91%
  100%
  9%
2012 2500249 29
  97%
  100%
  3%
2011 2500249 17
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502533 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 30 0% 27% 43% 17% 0% 13%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2021 2502533 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 32 3% 25% 44% 16% 0% 13%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500249 28 4% 25% 50% 18% 4% 0%
2019 2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 23 13% 30% 26% 22% 0% 9%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500249 21 5% 5% 38% 29% 0% 24%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500249 18 0% 17% 50% 6% 0% 28%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500249 21 10% 5% 38% 43% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500249 32 3% 3% 38% 34% 6% 16%
2014 2500249 27 4% 7% 63% 19% 0% 7%
2013 2500249 32 3% 3% 75% 9% 0% 9%
2012 2500249 29 3% 14% 28% 52% 0% 3%
2011 2500249 17 6% 0% 29% 59% 6% 0%