Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500249 160
  95%
  99%
  4%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2021 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2500249 171
  94%
  94%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 168
  94%
  95%
  1%
2019 2501933 1
  0%
  0%
  0%
2500249 180
  95%
  98%
  3%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500249 153
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 191
  95%
  97%
  2%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2016 2500249 161
  94%
  97%
  2%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2015 2500249 168
  95%
  98%
  4%
2014 2500249 174
  94%
  99%
  5%
2013 2500249 197
  91%
  98%
  7%
2012 2500249 205
  94%
  99%
  6%
2011 2500249 130
  97%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 160 5% 25% 51% 14% 1% 4%
1353 128 0% 0% 75% 13% 0% 13%
2021 2501913 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 171 6% 33% 42% 13% 6% 0%
1353 96 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2020 2500249 168 5% 10% 64% 15% 5% 1%
2019 2501933 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500249 180 4% 34% 31% 27% 2% 3%
1353 96 0% 50% 17% 0% 0% 33%
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 153 5% 16% 55% 19% 0% 5%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500249 191 2% 20% 44% 29% 3% 2%
1353 96 0% 33% 50% 0% 17% 0%
2016 2500249 161 3% 12% 58% 21% 3% 2%
1353 96 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2015 2500249 168 4% 13% 68% 10% 2% 4%
2014 2500249 174 4% 16% 54% 20% 1% 5%
2013 2500249 197 5% 16% 60% 11% 2% 7%
2012 2500249 205 5% 18% 52% 18% 0% 6%
2011 2500249 130 5% 51% 23% 18% 1% 2%