Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500249 26
  92%
  92%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500249 19
  84%
  84%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502533 3
  100%
  100%
  0%
2500249 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500249 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 16
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 29
  93%
  100%
  7%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500249 24
  92%
  100%
  8%
2014 2500249 15
  93%
  93%
  0%
2013 2500249 9
  100%
  100%
  0%
4311332 6
  0%
  0%
  100%
2012 2500249 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 26 0% 0% 35% 58% 8% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500249 19 5% 5% 21% 53% 16% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500249 17 0% 0% 35% 65% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502533 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500249 14 0% 0% 36% 64% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 10 10% 0% 40% 40% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500249 16 0% 0% 38% 56% 0% 6%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2500249 29 0% 3% 45% 45% 0% 7%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2015 2500249 24 4% 0% 29% 58% 0% 8%
2014 2500249 15 0% 0% 33% 60% 7% 0%
2013 2500249 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
4311332 6 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500249 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%