Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 95.918% 97.917% 2.041%
2021 41 100% 100% 0%
2020 45 95.556% 95.556% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 49
  96%
  98%
  2%
2021 2503778 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2503778 45
  96%
  96%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 49 2% 12% 47% 31% 2% 2%
2021 2503778 41 5% 17% 46% 32% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2503778 45 4% 9% 62% 20% 4% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%