Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 92.857% 100% 7.143%
2021 53 100% 100% 0%
2020 49 100% 100% 0%
2019 45 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503710 1
  0%
  0%
  100%
2503778 42
  93%
  100%
  7%
1353 256
  88%
  100%
  12%
2021 2503778 53
  100%
  100%
  0%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2020 2503778 49
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2019 2503778 45
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503710 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2503778 42 5% 10% 79% 0% 0% 7%
1353 256 6% 6% 56% 19% 0% 13%
2021 2503778 53 6% 26% 68% 0% 0% 0%
1353 160 0% 20% 70% 10% 0% 0%
2020 2503778 49 6% 33% 61% 0% 0% 0%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2019 2503778 45 0% 22% 67% 11% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%