Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 100% 100% 0%
2021 47 100% 100% 0%
2020 43 97.674% 97.674% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 50
  100%
  100%
  0%
1353 304
  95%
  100%
  5%
2021 2503778 47
  100%
  100%
  0%
1353 320
  90%
  100%
  10%
2020 2503778 43
  98%
  98%
  0%
1353 256
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 50 2% 22% 56% 18% 0% 0%
1353 304 0% 5% 68% 21% 0% 5%
2021 2503778 47 4% 15% 70% 11% 0% 0%
1353 320 0% 5% 75% 10% 0% 10%
2020 2503778 43 0% 9% 56% 33% 2% 0%
1353 256 0% 13% 69% 13% 6% 0%