Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 25
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2503778 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 25 4% 48% 40% 8% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503778 24 4% 17% 67% 13% 0% 0%