Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 90.323% 100% 9.677%
2021 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 31
  90%
  100%
  10%
1353 208
  92%
  92%
  0%
2021 2503778 20
  100%
  100%
  0%
1353 240
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 31 6% 16% 58% 10% 0% 10%
1353 208 0% 15% 69% 8% 8% 0%
2021 2503778 20 5% 10% 70% 15% 0% 0%
1353 240 0% 0% 40% 53% 7% 0%