Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 82.143% 86.792% 5.357%
2021 61 90.164% 91.667% 1.639%
2020 58 81.034% 83.929% 3.448%
2019 54 85.185% 88.462% 3.704%
2018 49 91.837% 91.837% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7001206 19
  89%
  89%
  0%
2503778 56
  82%
  87%
  5%
1353 176
  64%
  64%
  0%
2021 2503778 61
  90%
  92%
  2%
1353 128
  75%
  86%
  12%
2020 2503778 58
  81%
  84%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2503778 54
  85%
  88%
  4%
1353 208
  38%
  42%
  8%
2018 2503778 49
  92%
  92%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7001206 19 0% 0% 26% 63% 11% 0%
2503778 56 0% 0% 4% 79% 13% 5%
1353 176 0% 0% 18% 45% 36% 0%
2021 2503778 61 0% 0% 21% 69% 8% 2%
1353 128 0% 0% 25% 50% 13% 13%
2020 2503778 58 0% 0% 19% 62% 16% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2019 2503778 54 0% 0% 22% 63% 11% 4%
1353 208 0% 0% 0% 38% 54% 8%
2018 2503778 49 6% 0% 43% 43% 8% 0%