Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503878 35
  97%
  100%
  3%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2503868 1
  100%
  100%
  0%
2503878 35
  94%
  100%
  6%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2020 2503878 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503878 35 6% 9% 54% 29% 0% 3%
2500239 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500241 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2503868 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 35 9% 3% 57% 26% 0% 6%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 112 0% 0% 57% 29% 14% 0%
2020 2503878 17 12% 29% 47% 12% 0% 0%