UAB

Màster Universitari en Ciència Política ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000910 Màster Universitari en Ciència Política
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 70% 88% 20%
2011 91% 95% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 12 25 50 12
2011 2 17 53 23 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np