Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 90 30
2018 90 30
2017 114 30
2016 119 30
2015 83 30
2014 52 30
2013 41 30
2012 31 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 91.46% 92.9%
2017 94.35% 95.86%
2016 90% 89.92%
2015 87.69% 88.3%
2014 97.62% 97.62%
2013 90% 89.74%
2012 94.74% 94.74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats