UAB

Grau en Logopèdia

Dades DGU
  • GRAU00000272 Graduat en Logopèdia
Crèdits: 240
Coordinació: Aparici Aznar, Melina

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 92% 95% 3%
2018 91% 94% 3%
2017 91% 94% 3%
2016 92% 95% 2%
2015 91% 94% 3%
2014 92% 95% 3%
2013 93% 95% 2%
2012 88% 92% 4%
2011 88% 90% 3%
2010 88% 92% 5%
2009 85% 92% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 2% 9% 53% 30% 5%
2018 2% 8% 52% 31% 6%
2017 2% 10% 47% 34% 6%
2016 3% 10% 46% 36% 5%
2015 2% 10% 47% 34% 6%
2014 3% 11% 51% 30% 5%
2013 3% 10% 49% 32% 5%
2012 2% 7% 50% 33% 8%
2011 2% 8% 42% 38% 10%
2010 3% 9% 47% 34% 8%
2009 2% 7% 43% 40% 8%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del llenguatge 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101730 Adquisició i processament del llenguatge 88 2 3 22 40 10 9 78% 87% 10%
103705 Advanced Voice Analysis and Characterization 10 1 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
101718 Alteracions de la veu: valoració i intervenció 69 0 58 9 1 0 1 99% 100% 1%
104144 Alteracions de l?audició: valoració i intervenció 73 0 3 51 17 0 2 97% 100% 3%
101722 Alteracions del llenguatge associades a altres patologies 68 0 0 37 30 0 1 99% 100% 1%
101700 Anatomia i fisiologia del sistema nerviós 95 0 30 48 4 3 10 86% 96% 11%
101701 Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla 95 1 0 17 48 27 2 69% 71% 2%
101734 Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge 56 1 3 35 17 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases biològiques del llenguatge 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101703 Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 70 0 0 26 43 1 0 99% 99% 0%
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 28 1 0 16 11 0 0 100% 100% 0%
104147 Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció 74 4 0 59 10 0 1 99% 100% 1%
104142 Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció 79 0 0 20 47 8 3 86% 89% 4%
101685 Disseny i adaptació curriculars 25 0 3 15 6 0 1 96% 100% 4%
101726 Educació de la veu i la seva salut 40 2 3 26 9 0 0 100% 100% 0%
101708 Física acústica i audiologia 91 4 7 36 22 13 9 76% 84% 10%
101702 Fonaments Educatius de la Logopèdia 86 1 0 19 53 6 7 85% 92% 8%
101714 Funcions Cognitives Superiors: Pensament 32 2 0 27 1 0 2 94% 100% 6%
101687 Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere 20 0 0 15 5 0 0 100% 100% 0%
101694 Innovació tecnològica aplicada 9 1 7 1 0 0 0 100% 100% 0%
104148 Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d?interacció i comunicació alternativa 70 2 5 62 0 0 1 99% 100% 1%
101706 Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit 85 0 0 25 41 17 1 79% 80% 1%
101729 Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics 84 2 3 23 42 14 0 83% 83% 0%
101686 L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició 19 0 0 17 2 0 0 100% 100% 0%
101725 Lingüística 78 4 1 31 33 7 2 88% 91% 3%
101731 Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge 74 1 0 17 45 2 9 85% 97% 12%
101732 Llenguatge en Entorns Multilingües 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104140 Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals 70 2 2 35 28 3 0 96% 96% 0%
101733 Llenguatge i psicopatologia 59 2 18 37 1 0 1 98% 100% 2%
100274 Llenguatge, cultura i cognició 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101711 Malalties neurodegeneratives i demències 84 0 0 47 25 10 2 86% 88% 2%
101691 Mètodes d'Investigació en Logopèdia 78 4 0 26 43 4 1 94% 95% 1%
101710 Neurologia del llenguatge 68 0 0 57 11 0 0 100% 100% 0%
104143 Patologia de l?Audició, la Parla, la Veu i la Deglució 77 3 4 56 14 0 0 100% 100% 0%
104145 Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica 75 1 3 46 25 0 0 100% 100% 0%
101697 Pràcticum II 74 2 14 45 11 0 2 97% 100% 3%
101696 Pràcticum III 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
104191 Pràcticum III 68 1 9 51 6 0 1 99% 100% 1%
101695 Pràcticum IV 74 3 17 44 8 1 1 97% 99% 1%
101713 Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge 56 2 7 26 21 0 0 100% 100% 0%
101728 Psicologia Evolutiva I: Infància 76 4 13 45 10 4 0 95% 95% 0%
101727 Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa 77 0 0 52 25 0 0 100% 100% 0%
104141 Recursos metodològics per a l?elaboració del treball de final de grau 24 1 3 14 6 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i pragmàtica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia lingüística 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101723 Tractament medicoquirúrgic de les disfonies 23 2 8 12 1 0 0 100% 100% 0%
104146 Trastorns i avaluació de l?adquisició del llenguatge oral i escrit 76 0 1 69 4 0 2 97% 100% 3%
101699 Treball de final de grau 75 3 15 48 5 0 4 95% 100% 5%