Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 91.53% 94.2%
2010 99% 98.94%
2009 93.72% 100%
2008 92.41% 93.36%
2007 90.37% 94.47%
2006 87.16% 87.16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats