UAB

Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial

Dades DGU
  • DGU000001037 Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial
Crèdits: 60
Coordinació:
  • Juan Pujol Tarres (2014)

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2017 0.9824561403508771929824561403508771929825 0.9824561403508771929824561403508771929825 0
2016 0.9807692307692307692307692307692307692308 1 0.0192307692307692307692307692307692307692
2015 1 1 0
2014 0.9802371541501976284584980237154150197628 1 0.0197628458498023715415019762845849802372
2013 0.9768518518518518518518518518518518518519 1 0.0231481481481481481481481481481481481481
2012 0.8783783783783783783783783783783783783784 1 0.1216216216216216216216216216216216216216

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2017 0.0701754385964912280701754385964912280702 0.4035087719298245614035087719298245614035 0.4736842105263157894736842105263157894737 0.0350877192982456140350877192982456140351 0.0175438596491228070175438596491228070175
2016 0.0352941176470588235294117647058823529412 0.3529411764705882352941176470588235294118 0.5490196078431372549019607843137254901961 0.062745098039215686274509803921568627451 0
2015 0.0382775119617224880382775119617224880383 0.4162679425837320574162679425837320574163 0.5311004784688995215311004784688995215311 0.0143540669856459330143540669856459330144 0
2014 0.0322580645161290322580645161290322580645 0.3024193548387096774193548387096774193548 0.6370967741935483870967741935483870967742 0.0282258064516129032258064516129032258065 0
2013 0.0521327014218009478672985781990521327014 0.2796208530805687203791469194312796208531 0.6018957345971563981042654028436018957346 0.0663507109004739336492890995260663507109 0
2012 0.0230769230769230769230769230769230769231 0.3230769230769230769230769230769230769231 0.6384615384615384615384615384615384615385 0.0153846153846153846153846153846153846154 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42586 Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere 28 0 12 12 4 0 0 1 1 0
42587 Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment 13 0 5 8 0 0 0 1 1 0
42778 Anàlisi de la pràctica psicosocial 19 1 3 14 1 0 0 1 1 0
42589 Anàlisi i Presentació de Resultats 13 1 4 6 1 0 1 0.9231 1 0.0769230769230769230769230769230769230769
42596 Aproximacions i debats actuals al camp psicosocial 32 1 13 16 2 0 0 1 1 0
42595 Eines i habilitats per la comprensió de la realitat psicosocial 13 1 4 7 1 0 0 1 1 0
42590 Eines i habilitats per la intervenció psicosocial i comunitària 19 1 4 14 0 0 0 1 1 0
42592 Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs 11 0 4 7 0 0 0 1 1 0
42780 Fonaments i orientacions metodològiques en psicologia social 14 0 7 4 1 0 2 0.8571 1 0.1428571428571428571428571428571428571429
42779 Habilitats tècniques, ètiques i polítiques en la pràctica professional amb grups i poblacions 33 1 8 23 1 0 0 1 1 0
42597 Perspectives Discursives en la Recerca Social 12 1 6 5 0 0 0 1 1 0
42599 Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial 20 1 10 8 1 0 0 1 1 0
42600 Treball de Fi de Màster 33 1 10 16 4 0 2 0.9394 1 0.0606060606060606060606060606060606060606