UAB

Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial

Dades DGU
  • DGU000001037 Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial
Crèdits: 60
Coordinació:
  • Juan Pujol Tarres (2014)

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2015 1 1 0
2014 0.9802371541501976284584980237154150197628 1 0.0197628458498023715415019762845849802372
2013 0.9768518518518518518518518518518518518519 1 0.0231481481481481481481481481481481481481
2012 0.8783783783783783783783783783783783783784 1 0.1216216216216216216216216216216216216216

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2015 0.0382775119617224880382775119617224880383 0.4162679425837320574162679425837320574163 0.5311004784688995215311004784688995215311 0.0143540669856459330143540669856459330144 0
2014 0.0322580645161290322580645161290322580645 0.3024193548387096774193548387096774193548 0.6370967741935483870967741935483870967742 0.0282258064516129032258064516129032258065 0
2013 0.0521327014218009478672985781990521327014 0.2796208530805687203791469194312796208531 0.6018957345971563981042654028436018957346 0.0663507109004739336492890995260663507109 0
2012 0.0230769230769230769230769230769230769231 0.3230769230769230769230769230769230769231 0.6384615384615384615384615384615384615385 0.0153846153846153846153846153846153846154 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np